Sveriges häftigaste handbollsklubb

Kristianstad Arena

Kristianstad Arena är en modern multiarena som i första hand används till vardagsidrott för föreningar och skolor. Till arenan kommer man också för att gå på arrangemang inom musik, idrott och kultur, delta i konferenser och mässor eller äta gott på någon av restaurangerna.

Genom arenan får skolelever, motionärer, föreningar och elitidrottare betydligt fler träningstider än tidigare. Arenan möjliggör också konserter, kulturarrangemang och större idrottsevenemang. Dessutom erbjuder arenan näringslivet en modern arena för bolagsstämmor, konferenser, mässor och seminarier.

Kristianstad Arena är trots sin imponerande publikkapacitet på 5.000 personer byggd för att ge en känsla av närhet för publiken oavsett var man sitter. Bakom scen uppfyller arenan alla moderna krav som artister och arrangörer ställer på logistik, komfort och tillgänglighet.

Kristianstads kommun står för den dagliga driften, medan ABK:s dotterbolag SIKAB är fastighetsförvaltare. Kristianstad Arenabolag AB är operativt huvudansvarig för evenemang, restauranger och kiosker i arenan.

Arenaskiss nedre läktare

Arenaskiss övre läktare