Menu
×

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB

Orangea tråden

Till Eftertanke

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv, när han tror att han kan hjälpa andra. För att undervisa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta undervisning börjar med ödmjukhet inför den jag vill lära och därför måste jag förstå att detta med att undervisa inte är att vilja härska utan att tjäna. Kan jag inte detta, så kan jag inte heller hjälpa någon.
Sören Kierkegaard

Tänkvärda saker att fundera på som ledare

Det är viktigt att tänka på att barn är barn och inte små vuxna.
Många av oss har en stor erfarenhet av handboll men det är inte säkert att denna typ av handboll är riktad mot barn. Man delar upp begreppet handboll i tre kategorier:

 • Barnhandboll (6–12 år) 
 • Ungdomshandboll (13–18 år) 
 • Vuxenhandboll (19– år)

Varför är det då viktigt att känna till detta? Jo för att man bedriver inte träning, coaching med mera på samma sätt. Detta kan låta naturligt men erfarenheten säger att man använder den kunskap man har, eller hur? Då menar vi att titta på landslaget eller en div 3-träning och sedan applicera denna typ av handboll på barn eller ungdomar inte är bra.
Därför tror vi att detta material kan vara till stor hjälp i din ledargärning så att vi tillsammans möter barnens behov och tränar rätt.
Tänk också på att man inte får glömma att jobba med de moment som finns från tidigare nivåer och åldersindelning.
Träning och match skall vara på individens villkor. Vi skall utveckla kreativa individer som så småningom skall ingå i ett komplext kollektiv. Detta kollektiv skall inte premieras i unga år utan när man är mogen (17–19 år). Förutom detta material finns det bra utbildningar att gå för denna form av handbollsträning. Skånes Handbollförbund erbjuder varje år baskursutbildning samt för de äldre barnen Tränarskolan 1. Vi tror att det är viktigt att satsa på utbildade ledare för att IFK Kristianstad skall fortsätta producera handbollsspelare i framtiden.

Svenska Handbollförbundets policy för barnhandboll

Inom svensk Handboll skiljer vi på barn-, ungdoms-, och vuxenhandboll. Barnhandboll utövas av barn upp till 12 år. Ungdomshandboll utövas av ungdomar mellan 13–18 år.
Vuxenhandboll utövas av vuxna, 19 år och äldre.
Inriktningen på hur barnhandbollen ska utövas kännetecknas av en individuell och motorisk allsidig färdighetsutveckling med leken som arbetsmetod och med bollen som redskap.

Träningen av barn ska känneteckna av:

 • Hög aktivitetsgrad  
 • Hög bollkontaktsgrad  
 • Hög rolighetsgrad

Barnhandbollsmatcher ska genomföras:

 • På minihandbollsplaner (20x12 m), för första års D-ungdom och yngre 
 • Med mindre mål (2,0x1,7 m) för första års D-ungdom och yngre 
 • Med färre antal spelare på planen (4 utespelare) 
 • Med anpassade regler 
 • Med en ”matchledare” som domare, med uppgift att leda matchen men också att lära barnen reglerna 
 • Enligt principen att ”alla ska få spela” och att alla ska prova på olika platser 
 • Med för respektive ålder anpassade bollar

”Att vinna matchen” är av underordnad betydelse i barnhandbollen.
Det ska istället kännetecknas av en långsiktig individuell färdighetsutveckling. ”Försvarsspelet” ska vara ”fritt spel”, ”jägarspel” eller ”man–man-spel”, d.v.s. ett offensivt försvarsspel. Vi ska undvika det defensiva ”6–0-spelet”. ”Anfallsspelet” kommer av sig självt.
Det gäller att göra mål. Man ska tillämpa färdigheterna dribbla, pass–fånga och skjuta mål. Det är viktigt i barnhandbollen att alla får pröva på att spela på alla platser, även som målvakt.
För att behålla barnen i vår verksamhet är det viktigt att tillgodose barnens behov att verksamhetens genomförs på barns villkor.

Exempel på barns behov är:

 •  Att få vara aktiv och i rörelse, helst med boll
 • Att känna sig trygg i gruppen
 • Att det är ordning och reda
 • Att bli ”sedd” under träning och match
 • Att få prova utmaningar
 • Att få vara med och vinna (och lära sig förlora)
 • Att ha roligt (är det inte roligt så stannar man hemma)

Att tänka på:

Du som tränare för de yngsta är som ”trädgårdsmästare” och dina blommor är av varierande färger och sorter. Du vill maximera din kunskap om blommorna. Vilken miljö växer de bästa i och vilka likheter respektive olikheter finns?
Det finns ett kinesiskt bambuträd som under de första 4–5 åren inte kommer upp ur jorden. Sedan sätter trädet fart och kan plötsligt bli över 20 meter högt!
Vi som tränare bör kanske tänka på detta sätt för att få alla våra blommor att utvecklas på alla plan!

Svenska Handbollförbundets policy för ungdomshandboll

Inriktningen på ungdomshandboll ska kännetecknas av en ökad motorisk och koordinativ färdighetsutveckling.
Leken och glädjen i att utöva idrott med bollen som redskap ska fortsätta den individuella fysiska och tekniska utvecklingen.
Huvudinriktningen är varje spelares tekniska färdighetsutveckling för att varje spelare ska nå maximal utveckling.

Träningen kännetecknas av ungdomshandbollens huvudbegrepp:

 • Hög rolighetsgrad
 • Hög aktivitetsgrad
 • Hög bollkontaktsgrad
 • Individuella utvecklingsmål
 • Hög attitydsgrad

Spelaren skall utvecklas till att:

 • Vilja bli så bra som möjligt
 • Vilja träna mycket och att stegra mängden efterhand
 • Kunna äga sin träning (veta hur man skall träna)
 • Kunna äga de situationer som uppstår i spelet

Spelaren skall fulländas i de bastekniska färdigheterna:

 • Täcka, stöta, överlämna/överta
 • Passningar, skott, finter
 • Målvaktstekniska grunder

Ungdomshandbollen skall genomföras så att:

 • Varje spelare behärskar att spela på minst två positioner i både anfall och försvar
 • Varje spelare alltid gör sitt absolut yttersta i varje situation såatt laget kan vinna sina matcher
 • Försvarsspelet har en offensiv inriktning, genom att 3–3, 3–2–1, 4–2 och 5–1 förekommer oftare än 6–0-spelet
 • Anfallsspelet efterhand styrs mer och mer av spelarna på planen och inte av tränarens kommandon under match
 • Den taktiska medvetenheten och förmågan ökar under perioder, för att nå sitt max när perioden är slut

För att utvecklas till duktig elit- och landslagsspelare förespråkar vi att ungdomar sysslar med andra idrotter under sommarhalvåret så länge som möjligt. Inte förrän i 14–15 års ålder behöver man bestämma sig för att ”Jag vill bli handbollsspelare”.

Spelarutbildning 6-12 år

Nivå 1

”Spontanhandboll, var där bollen är”

Allmänt:

 • Målsättningen med handbollsskolan är att barnen skall komma med i spelet handboll på ett lekfullt sätt
 • Uppmuntra till spontanitet och kreativitet
 • Glädjen i centrum
 • Man tränar en till två gånger i veckan från september till april
 • Träna inte bara handboll på träningarna
 • • Lägg väldigt stor vikt vid koordinativ–motorisk träning • Som ledare bör ha gått basutbildningen genom Skånes Handbollförbund • Alla barn skall delta lika mycket och spela på alla platser • Låt barnens förväntningar och behov styra mycket av innehållet i verksamheten • En till två turneringar per år

Träningsmoment

Grundfärdigheter:

 • Springa
 • Hoppa
 • Gripa/hålla
 • Dribbla/studsa
 • Fånga
 • Falla

Rörelseerfarenheter:

 • Bollvaneövningar
 • Lekar
 • Löp 
 • Kast 
 • Hopp till musik

Koordination:

 • Timing
 • Rumsuppfattning 
 • Balans och jämviktsförmåga 
 • Reaktionsförmåga och variationsförmåga

Personlighetsutveckling:

 • Lära känna varandra
 • Att vara en i laget 
 • Ta hänsyn 
 • Ge och ta beröm 
 • Samarbeta 
 • Regelförståelse

Att tänka på:

Förutom ovan nämnda moment så måste du tänka på att kunna ge feedback på passningskvalitén. Utgår från begreppet ”golvet, väggen, taket – pass”. Armen skall vara högt och låt gärna barnen träna ofta med båda armarna. Tänk också på att handen skall vara öppen mot den man passar. Har barnet en för framåtlutad kroppsställning så blir det ofta för låga passningar. Vid motsatt lutning (bakåt) blir passningarna höga – korrigera!

Skott:

 • Avstämda skott
 • Kantskott med armen högt

Pass:

 • Kasta och fånga
 • Avstämda pass med hög arm 
 • Passa bollen med studs

Genombrott:

 • Sök luckan
 • Egen fint (egen kreativitet)

Målvakt:

Grundställning. Ta bollen, stå rätt, tänk på händerna. Inte överdrivet ”höga”. Tänka på fotställningen. Axelbrett ungefär. Att fötterna pekar mot bollhållaren. Att vid låga skott, se till att foten vinklas utåt – mot stolpen och inte pekar mot motståndarmålet. Att följa med och säkra upp med handen bakom fot/ben vid låga skott.
Inte viktigt: Om man försöker ta bollen med en eller två händer. Kan man rädda med två är det bra, men man förlorar ca 2 dm i räckvidd…

Nivå 2

”Spontanhandboll och strukturerat offensivt tänkande”

Allmänt:

 • Handboll är en lek 
 • Träning 2 gånger i veckan 
 • Tryck på barnets koordinativa och motoriska utveckling 
 • Uppmuntra barnen att hålla på med fler idrotter 
 • Inget specialpositionstänkande, alla skall testa på alla platser i laget 
 • Du som ledare bör ha baskursutbildning samt kanske TS1 
 • Två turneringar per säsong 
 • Prata och diskutera om ”fair play”, domarens tecken, hur man skall uppföra sig, mobbing m.m.

Träningsmoment

Skott:

 • Hoppskott
 • Avstämt skott 
 • Höftskott 
 • Upphoppsskott från linjen

Pass:

 • Stötpass
 • Pass i rörelse 
 • Tre steg och passa

Genombrott:

 • Stegisättning
 • Studsfint 
 • Sök luckan 
 • Individuella finter

Försvar:

 • Betoning på offensivt försvar (klubbpolicy)
 • Rörelser i försvaret 
 • ”Agera som försvarare, inte reagera” 
 • Individuell försvarsteknik (stöta, säkra och täcka)

Anfall:

 • Rörelse med och utan boll
 • Undvika passningsskugga 
 • Alla delaktiga i spelet

Målvakt:

 • ”Prova på” – alla som vill ska få testa att stå i mål
 • Testa att kopiera någon förebild (inget tvång) 
 • Det som känns bra är bra 
 • Försöka hålla golvkontakt 
 • Grundställning

Nivå 3

”Grundläggande medvetenhet”

Allmänt:

 • Träning 2 till 3 gånger i veckan
 • Deltaga i distriktsserien 
 • Ha alltid den individuella utvecklingen i centrum 
 • Hålla på med flera idrotter 
 • Löpskolning 
 • Koordinativ – motorisk träning 
 • Ev. åka på turnering med övernattning 
 • Ha gått TS1-kurser som ledare 
 • Diskutera etik och moral med spelarna

Träningsmoment

Grundteknik:

 • Greppa, fånga, dribbla, styra, kontrollera
 • Springa–passa 
 • Kastkoordination (golvet, vägen, taket) 
 • Löpkoordination 
 • Hoppkoordination 
 • Fallteknik

Personlighetsutveckling:

 • Uppmärksamhet och koncentration
 • Träningsrutiner och hygien- Attityder

Individuell försvarsteknik:

 • Stöta, säkra och täcka
 •  Ta bollen i studs 
 • 3–3-försvar, man–man samt ev. 3–2–1 
 • Betoning på offensivt försvar 
 • Fotarbete, motorik

Rörelseerfarenheter:

 • Koordinationsbanor
 • Spel 
 • Lekar 
 • Andra idrotter

Skott, 9 m:

 • Höftskott
 • Hoppskott 
 • Stämskott 
 • Hoppskott med uppbackning 
 • Löpskott

Skott, K6:

 • Lobb med armen högt
 • Armen lång ut 
 • Start från ”struten”Skott, M6: 
 • Vändning–upphoppskott 
 • Fallskott

Passningar:

 • I rörelse
 • Stötpass 
 • Studspass 
 • Hoppass 
 • Löppass 
 • Växlingspass

Genombrott:

 • Stegisättning
 • Dubbelfinter 
 • Studsfinter 
 • Skottfinter 
 • Kroppsfinter 
 • Kullagerfint

Anfall:

 • Grunder anfall
 • Boll och löpvägar 
 • Rörelse med och utan boll 
 • Rättvänd mot målet 
 • Bredd och djup 
 • Grundställning (3–3, 2–4)

Kondition/styrka:

 • Snabbhetsträning
 • Styrketräning med kroppen som belastning 
 • Skapa rätt beteende för fysisk träning

Målvakt:

 • Titta på olika räddningar för samma typ av skott. Bygg upp en ”räddningsbank”. Rata det som inte känns bra
 • Koordination/Smidighet. Hela kroppen. 
 • Passningar. Korta–långa–hårda–höga–raka. 
 • Ställningsspel. 9-metersskott, kantskott, linjeskott (M6). 
 • Timing. Framförallt på genombrott utsida 2 eller halvback.

Spelarutbildning 13-16 år

Nivå 1

”Medveten förståelse”

Allmänt:

 • Genomföra fyra träningspass i veckan
 • Låta alla få spela lika mycket (coachplanering) 
 • Individen fortfarande i centrum 
 • Deltaga i distriktserien och RM 
 • Deltaga i fler idrotter 
 • Rörlighetsträning 
 • Koordinationsträning 
 • Fortsatt arbete med den individuella tekniken

Skott, 9M:

 • Löpskott
 • Underarmsskott 
 • Försök till vikskott 
 • Försök till hoppskott på ett steg 
 • Höftskott 
 • Måtta lågt – skjut högt 
 • Måtta högt – skjut lågt 
 • Jämfota hoppskott 
 • Dolt skott

Skott, K6:

 • Luftskott
 • Inhopp på fel fot 
 • Start från frikast 
 • ”Knorren” innan klister

Skott, M6:

 • Vikskott
 • Fallskott

Passningar:

 • Rörelse, passning i maxfart
 • Växlingspass 
 • Stötpass 
 • Fel hand
 • Luftpass 
 • Bakom ryggen
 • Mellan benen 
 • Insticket

Genombrott:

 • Stegisättning med och utan studs
 • Kullagerfint med och utan studs 
 • Dubbelfinter 
 • Skottfinter 
 • Hoppskottsfinter  
 • Egna finter

Försvar:

 • Fotarbete
 • Stöta, säkra och täcka 
 • Förhindra genombrott 
 • Ta bollen i studsen 
 • 3–2–1 och 5–1 
 • Bredd och djup 
 • Snedställning

Anfall:

 • Individuell anfallsteknik
 • Kontringsövningar
 • Uppställt spel, grunder (se bilaga 1 av 3 Kenneth ta fram) 
 • Uppbackning, inspel och utspel

Kondition/styrka:

 • Utbildning i fysisk träning
 • Snabbhetsträning 
 • Uthållighetsträning 
 • Styrketräning med kroppen som belastning 
 • Teknikträning med skivstång med väldigt lätta vikter 
 • Lätt hoppträning

Målvakt:

 • Hitta en stil som passar individen
 • Fortsätta utveckla grundspel 
 • Koordinationsträning 
 • Smidighet/snabbhet 
 • Bolltransport. Kast – korta och långa. 
 • Det viktiga är inte hur man tar bollen, så länge man gör samma rörelse hela tiden i de olika skottsituationerna

Nivå 2

”Metodiskt ansvarstänkande”

Allmänt:

 • 4–5 träningspass i veckan
 • Börja toppa laget (RM, A-ungdom)  
 • Tänk fortfarande långsiktigt som tränare. Tänk inte på kortsiktiga resultatmässiga mål genom att ha ett komplext kombinationsspel. 
 • Deltaga i distriktserie, Pojk-SM 
 • Börja testa av spelarna (Fysprofilen: www.fysprofilen.se)
 • Presentera möjligheten med träningsdagbok 
 • Betona vikten av riktig kost 
 • Prata om alkohol och tobak 
 • Introduktion av mental träning 
 • Spelarna skall genomgå domar och funktionärsutbildning 
 • Minst TS2-utbildad tränare 
 • Ungdomskontrakt (bilaga kontrakt) 
 • Samordning med seniorverksamheten  
 • Undersök möjligheten för spelarna att bedriva handboll i skolan (Individuellt val)

Träningsmoment

Skott, 9M:

 • Höftskott med upphopp
 • Vik i hoppskott (även utan hopp)
 • Dolt skott 
 • Hoppskott på ett steg 
 • Underarmsskott

Skott, K6:

 • Japan
 • Olika skottyper med hög arm 
 • Knorren (innan klister)

Skott, M6:

 • Luftskott
 • Vikskott
 • Fallskott

Passningar:

 • I fart
 • Bakom rygg 
 • Mellan benen 
 • Luftpass 
 • Växlingar (löpandes/hoppandes)

Genombrott:

 • Dribblingar
 • Vändningar 
 • Dubbelfinter 
 • Kullager (med och utan studs) 
 • Riktningsändringar 
 • Stegisättningar (med och utan studs) 
 • Hoppskottsfint med vändning 
 • Egna genombrott

Försvar:

 • Träna väldigt mycket offensivt försvar, det stimulerar både försvar och anfallsspelarens utveckling. Välj ett försvarsspel som 1:a spel. Lägg dock tid på övriga spel för att ha dessa som komplement.
 • Fore- och backcheckning i motståndarens kontring 
 • kära/skärma 
 • 6–0
 • 5–1
 • 3–3
 • 3–2–1
 • Fullplanspress

Anfall:

 • Fortsätt att utveckla den individuella anfallstekniken
 • Skapa ett enklare grundspel. Jobba med grunderna i nedanstående spel men överdriv inte med kombinationer. Detta hämmar individen på lång sikt. Överdriv inte styrningen av spelet utan lägg ett stort ansvar på spelaren. 
 • Rullningsspel (starta med detta och följ denna ordning) 
 • Växelspel 
 • Övergångsspel

Kondition/styrka:

 • Rejäl försäsongsträning från maj månad med betoning på styrka och löpning. Underhåll denna typ av träning under matchsäsong. Motivera ungdomarna att föra individuell träningsdagbok under denna period. Testa av spelarna med jämna mellanrum för att bevaka utvecklingen.
 • Uthållighetsträning 
 • Snabbhetsträning 
 • ntervallträning 
 • Sprintuthållighet 
 • Spenstträning 
 • Styrka med lätta vikter 
 • Styrka med kroppen som belastning 
 • Styrka med medicinbollar 
 • Skjuta med tung boll

Målvakt:

 • Träna både utfall med rumpan i golvet och att bli stående. Gäller låga skott.
 • Att ”satsa” ut i hörnorna och inte bara sjunka 
 • Jobba extremt mycket med höftböjarmuskeln. Lyft knä både framåt och åt sida ¨ lyft knä och kicka sedan uppåt. Användbart på alla 6-metersskott. 
 • Kantskott. Utgå från individ och spelartyp. 
 • Linjeskott. Utgå från vilket håll spelaren vänder åt + är armen hög eller låg. 
 • Samarbete försvar. Olika typer av samarbete och övningar beroende av vilket försvar ni spelar. 6–0, 3–2–1, 5–1, 4–2, 3–3 o.s.v.

Spelarutbildning 17-19 år

”Medveten helhet”

Allmänt:

 • 5 eller mera träningspass i veckan
 • Målsättningen är att förbereda spelarna för A-lagsspel och att skapa A-lagsspelare 
 • Individens utveckling i centrum 
 • Träningen integrerar med A-laget 
 • JSM, B-lag och seriespel 
 • Bästa laget spelar 
 • Undersök möjligheten för spelarna att bedriva handboll i skolan (Specialidrott) 
 • Vidareutveckla den mentala träningen 
 • Spelarna bör genomgå Baskursen

Träningsmoment

Skott:

 • Hoppskott på ett steg
 • Jämfota hoppskott 
 • Dolt skott 
 • Vikskott 
 • Underarmsskott 
 • Höftskott

Passningar:

 • Luftpass
 • Bakom ryggen och nacken 
 • Pass med och låg arm 
 • Mycket lek med bollen 

Genombrott (åt båda håll):

 • Riktningsändringar 
 • Zonförflyttningar 
 • Vändningar efter hoppskott 
 • Kullagerfinter 
 • Dubbelfinter 
 • Egna finter

Försvar:

 • Skapa ett komplext grundspel i försvaret där du som tränare i samråd med A-lagsträningen väljer ett av nedanstående spel och har detta som 1-a spel i försvaret. Lägg dock tid på övriga spel för att ha dessa som komplement.
 • Individuell försvarsträning 
 • Fore och backchekning i motståndarens kontring 
 • Skära/skärma 
 • 6-0 
 • 5-1 
 • 3-3 
 • 3-2-1 
 • Punkt 
 • Fullplanspress

Anfall:

 • Skapa ett komplext grundspel i samråd med A-lagsträningen. Detta att underlätta för spelarna som Deltager i B-laget och för att förbereda spelarna för A-lagsspel. Spelet behöver inte vara identiskt men Grunderna skall finnas där men ge inte avkall på den 18 november 2009 individuella utvecklingen. Denna är alltid viktigast.
 • Rullningsspel 
 • Växelspel 
 • Övergångsspel 
 • Integrera de ovan nämnda grundspelen 
 • Isärdragningsspel 
 • 6-5 
 • 5-6
 • Spel mot defensivt försvarsspel 
 • Spel mot fullplansspel 
 • Kontring mot oorganiserat försvar (1 och 2 fas) 
 • Kontring mot samlat försvar (3 och 4 fasen) Kondition/styrka: 
 • Spelarna skall som juniorer förberedas för A-lagsspel. Det är därför oerhört viktigt att man som junior försöker träna med samma intensitet som A-laget gör, för att det inte skall bli en chock för spelarna när de blir seniorer. Försäsongen kan om möjligt integreras med A-laget. Fortsätt motivera spelarna att föra dagbok. Testa av spelarna med jämna mellanrum. 
 • Uthållighetsträning 
 • Snabbhetsträning 
 • Intervallträning 
 • Sprintuthållighet 
 • Spänstträning 
 • Uthållighetsstyrka 
 • Maxstyrka 
 • Styrka med fria vikter 
 • Styrka med kroppen som belastning 
 • Styrka med medicinbollar

Målvakt:

 • Anpassningsförmåga till de olika försvarstyperna
 • Kast. Extremt viktigt att träna och behärska alla typer. Långa korta höga raka. 
 • Positionsspel 
 • Snabbhet–rörlighet–styrka. Benstyrka viktigast men gör samma program som utespelarna. 
 • Läs av försvaret. Vad gör dom? Vilket blir nästa steg? 
 • Målvaktsträning. Egen specifik ca 1 timme i veckan. 
 • Målvaktsträning. Kollektiv med alla utespelare ca 30 min varannan vecka. Avgörande egenskaper för att bli riktigt stor 
 • Ambition att träna varje dag
 • Medveten om vad som krävs både på och utanför banan för att tillhöra de allra bästa 
 • Föredöme 
 • Ambition att bli bäst
 • Ödmjuk men målriktad 
 • Pådrivare och kämpe 
 • Tuff och modig 
 • Tvåvägsspelare 
 • Taktiskt driven – bra på att värdera 
 • Kan skapa respekt hos både med- och motspelare 
 • Visar vägen

Seniorspel i IFK Kristianstad

IFK Kristianstads grundspel är detsamma från A-pojkar och upp i A-laget.
Principen i anfallsspelet är att hela tiden söka efter övertagslägen och träna på hur man skapar övertag, d.v.s. söka luckan – dra på sig försvararen och spela vidare. Varje spelare ska behärska att göra rätt val i de situationer han ställs inför. Kommer försvararen inte och täpper till luckan som söks så ska man kunna ta genombrottsläget själv. Vi spelar därför mycket rullespel och bygger på rullestarterna med olika rörelser men grundprincipen är ändå alltid att skapa ett övertag så vi blir en man mer på något ställe.
I försvaret ska vi behärska både offensivt och defensivt försvar. Vi tränar extra mycket på det offensiva försvarsspelet i de yngre åldrarna och vågar praktisera detta i matcher utan att tänka på resultatet. Grundprincipen i vårt offensiva försvarsspel är ett 3–2–1-försvar där vi via möten i vår elitgrupp hela tiden för en dialog om vilka lösningar vi har på de olika problemen vi ställs inför. Detsamma gäller 6–0-försvaret.