Menu
×

SVERIGES HÄFTIGASTE HANDBOLLSKLUBB

IFK i samhället

Samhällsengagemang

I takt med att IFK Kristianstad har vuxit som förening har vi också ökat kraven på oss själva att ta ansvar.

Vi strävar efter att arbeta som en öppen förening där alla är välkomna att bidra. Vi bidrar till utvecklingen av Kristianstad genom våra arrangemang, som en växande arbetsgivare, genom en växande ungdomsverksamhet, genom våra specialprojekt, vår stipendiefond m.m.

Vår ambition är att ha goda relationer med Kristianstad Kommun, Region Skåne, övriga idrottsföreningar i regionen samt med liga och förbund.