Sveriges häftigaste handbollsklubb

Premiär för utdelningen av medel från Adolf J:s stiftelse

2019-05-04

IFK Kristianstad Adolf J:s Stiftelse en stiftelse som årligen delar ut medel till handbollsklubbar i regionen för projekt inom ungdomshandbollen. Stiftelsen grundmedel kommer från tre källor; Jubileumsbokens förening, grundaren Adolf J:s donation och IFK Kristianstad. Det är nu dags för den första utdelningen i den nya formen för stiftelsen.

IFK Kristianstad och handbollen i nordöstra Skåne växer på alla fronter. Därför är det både självklart och viktigt att stiftelsen ska främja och utveckla ungdomshandbollen i hela regionen. En levande ungdomshandboll i regionen är avgörande för framtida framgångar. Det är av stor vikt att det inte bara finns en utan många föreningar i regionen som bedriver verksamhet för att så många ungdomar som möjligt ska få chans att spela handboll.

Det har idag blivit dags att för fösta gången dela ut medel för IFK Kristianstad Adolf J:s Stiftelse. Föreningar/lag i nordöstra Skåne fått möjlighet att skicka in ansökningar mellan oktober till februari, därefter har ett urval gjorts. Tilldelning har skett till en förening, enskilt lag, tränare, spelare, ledare, domare eller annan funktionär inom handbollen. Exempel på aktiviteter: teambuildning, gästföreläsare, ledarutbildningar, spelarutbildningar, gästtränare, internationellt utbyte, domarutbildningar, funktionärsutbildningar, träningsläger.
Vi vill stötta föreningar att göra det där lilla extra som inte ligger i den ordinarie verksamheten. Vår grannklubb KHK har till exempel använt pengarna för att Albin Tingsvall ska komma hit en eftermiddag och prata med spelare, ledare och föräldrar. Åhus handboll har fått medel för att utveckla sin ide kring spontanhandboll.

**Klubbarna som i år får utdelning är: **
Kristianstad handboll, Åhus handboll, Hässleholms HF, IFKs F05, IFKs Rulle-lag, Tollarps IF och H78 Sölvesborg.

Årets utdelning blev totalt ca 70 000kr.
Nästa års ansökan öppnar den 1 oktober 2019. Välkomna att söka då.

Är du intresserad av att söka eller skänka medel besök då vår hemsida för mer information.

Det är i grunden tre olika intressen som slås samman:

• År 1899 bildade Adolf Johnsson och några av hans vänner IFK Kristianstad. Än i dag, 119 år senare, lever grundarens själ kvar i föreningen. Vid hans bortgång donerade han en summa pengar som med åren växt. Den summan har varit vilande fram till i dag och bidrar nu till delar av stiftelsens grundkapital.
• IFK Kristianstad delade tidigare årligen ut stipendium till spelare och ledare i olika former, och skjuter nu till en summa till stiftelsen.
• När IFK Kristianstad fyllde 100 år producerades och såldes en bok om föreningen genom föreningen ”Jubileumsboken” där bl a Uno Sköld var den drivande kraften. Den boken låg också till grund för den uppdaterade bok om föreningen som kom i samband med IFK Kristianstad SM-guld våren 2014. Överskottet från dessa böcker har den ideella föreningen lämnat till stiftelsen. Uno Sköld är också stiftelsens första ordförande.

Fakta IFK Kristianstad Adolf J:s Stiftelse

• Stiftelsen ändamål är att förvalta dess tillgångar och årligen dela ut medel i form av stipendier med syfte att på lång sikt främja barn- och ungdomshandbollens utveckling i regionen nordöstra Skåne.
• Alla föreningar med handbollsverksamhet i regionen östra Skåne eller någon form av samarbete med IFK Kristianstad kan ansöka om tilldelning av stipendiet.
• Tilldelning sker efter styrelsens bedömning till en förening, enskilt lag, tränare, spelare, ledare eller funktionär inom handbollen.
• Storleken på den årliga tilldelningen ska vara:

  • minst 80 procent av stiftelsen årliga avkastning och/eller
  • minst 5 procent av stiftelsens totala kapitalvärde
  • max 10 procent av stiftelsens totala kapitalvärde
    • Ordförande: Uno Sköld

Styrelseledamöter: Peter Canaki, Fredrik Björnsson, Peter Odemark, Anna Olsson.
Suppleanter: Nikolas Larsson och Jonas Jönsson.
I dag finns ett kapital i stiftelsen på cirka 750 000 kronor.

Kontaktpersoner:
Uno Sköld, ordförande, 0708-21 29 04
Anna Olsson, ledamot, 0708-18 41 41

Till nyhetsarkivet