Sveriges häftigaste handbollsklubb

Hand the Ball

Hand the Ball är en av de stora aktiviteterna klubben gör just inom ”IFK i Samhället”. Denna satsning har startats med stöd av Sparbanken Skåne, som brinner för dessa frågor, vilket vi är väldigt tacksamma för!

Ökad rörelse förbättrar folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Därför vill IFK Kristianstad genom Hand the Ball göra en insats för ett mer aktivare Kristianstad med omnejd, att barn ska få röra sig mer och hitta glädje i att vara aktiv så att man mår bättre och i förlängningen kan prestera bättre i skolan.

Med inriktning på tre skolor i integrationsområden inom Kristianstad kommun är klubben ute på raster, fritids och idrottslektioner för årskurser 3-6. Fokus ligger på bollaktivitet, rörelse, motorik, värdegrunder och teamwork. Sedan hösten 2020 har över 1000 elever haft 3 idrottslektioner med Hand the Ball-tema och rastaktiviteter. Alla pass leds av 2 utbildade ambasadörer inom Hand the Ball; William och Hilding, som också är spelare i klubben!

Med en mjuk handboll och ett par mål så spelar man spontan ”Streethandball” utomhus och låter barnen vara med på deras villkor. Den mjuka bollen är lätt att hålla i, lätt att fånga och gör ej ont om man får den på sig = Vilket gör att alla kan vara med!
Under året kommer även våra spelare i A-laget vara med ute i skolorna och spela med barnen samt berätta om hur det är att leva som handbollsspelare.

-” Ett jättebra tillfälle för klubben att komma ut och ge tillbaka till stan och kranskommunerna men framförallt ser vi att barn behöver hjälp med att få möjlighet att få prova på något nytt. Jag ser när jag är ute på skolorna vilken enorm glädje en boll och en enkel aktivitet kan göra. Genom Hand the Ball lyfter vi det till nya nivåer och fler får prova på handboll. Vår stora förhoppning är att vi, tillsammans med Sparbanken Skåne, kan göra skillnad så vi på sikt kan se effekter i både skolan och på stan”, avslutar en av arbetsledarna för Hand the Ball, Peter Wadbro.

Kontakta vårt kansliet om du vill vet mer om vårt samhällsarbete: