Sveriges häftigaste handbollsklubb

Hand the Ball

Hand the Ball är en av de stora aktiviteterna klubben gör just inom ”IFK i Samhället”. Denna satsning har startats med stöd av lokala partners som brinner för dessa frågor, vilket vi är väldigt tacksamma för!

Ökad rörelse förbättrar folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Därför vill IFK Kristianstad genom Hand the Ball göra en insats för ett mer aktivare Kristianstad med omnejd.

Projektet syftar inte till rekrytering för klubben utan vi vill att barn ska få röra sig mer och hitta glädje i att vara aktiv så att man mår bättre och i förlängningen kan prestera bättre i skolan.

Med inriktning på tre skolor i integrationsområden inom Kristianstad kommun är klubben ute på raster, fritids och idrottslektioner för årskurser 3-6. Fokus ligger på bollaktivitet, rörelse, motorik, värdegrunder och teamwork. Under hösten 2020 har nästan 600 elever haft 3 idrottslektioner med Hand the Ball-tema, klubben har även genomfört 35 rastaktiviteter som samlat ca 875 elever till extra rörelse på skolorna.

Med en mjuk handboll och ett par mål så spelar man spontan ”Streethandball” utomhus och låter barnen vara med på deras villkor. Den mjuka bollen är lätt att hålla i, lätt att fånga och gör ej ont om man får på sig = Vilket gör att alla kan vara med!
Under hösten har även våra spelare i A-laget varit med ute i skolorna och spelat med barnen samt berättat om hur det är att leva som handbollsspelare.

Parallellt samarbetar IFK Kristianstad med SIUS Skåne i Hand the Ball och är ute på skolor i kranskommunerna Hässleholm, Osby och Östra Göinge

”- Vi vet att alltför många barn och unga i Sverige sitter stilla, vi vet att ökad rörelse förbättrar folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Vi vet också att under de här tidiga åren så skapar barn vanor som har stor inverkan på deras mående och hälsa även senare i livet, och där hoppas vi att Hand the Ball kan vara en hjälp för barnen att komma igång och aktivera sig mer”, säger Linda Jenvén, regional projektsamordnare för Rörelsesatsning i skolan, RF-SISU Skåne

-” Ett jättebra tillfälle för klubben att komma ut och ge tillbaka till stan och kranskommunerna men framförallt ser vi att barn behöver hjälp med att få möjlighet att få prova på något nytt. Jag ser när jag är ute på skolorna vilken enorm glädje en boll och en enkel aktivitet kan göra. Genom Hand the Ball lyfter vi det till nya nivåer och fler får prova på handboll. Vår stora förhoppning är att vi kan göra skillnad så vi på sikt kan se effekter i både skolan och på stan”, avslutar Peter Wadbro.