Sveriges häftigaste handbollsklubb

Hand the Ball

Hand the Ball är en av de stora aktiviteterna klubben gör just inom ”IFK i Samhället”. Denna satsning har startats med stöd av Sparbanken Skåne, som brinner för dessa frågor, vilket vi är väldigt tacksamma för!

Ökad rörelse förbättrar folkhälsan, välbefinnandet och skolresultaten. Därför vill IFK Kristianstad genom Hand the Ball göra en insats för ett mer aktivare Kristianstad med omnejd, att barn ska få röra sig mer och hitta glädje i att vara aktiv så att man mår bättre och i förlängningen kan prestera bättre i skolan.

Med inriktning på tre skolor i integrationsområden inom Kristianstad kommun är klubben ute på raster, fritids och idrottslektioner för årskurser 3-6. Fokus ligger på bollaktivitet, rörelse, motorik, värdegrunder och teamwork. Under hösten 2020 har nästan 600 elever haft 3 idrottslektioner med Hand the Ball-tema, klubben har även genomfört 35 rastaktiviteter som samlat ca 875 elever till extra rörelse på skolorna. Alla pass leds av 3 utbildade ambasadörer inom Hand the Ball; Hedda, Julia och Klara från Damer A!

Med en mjuk handboll och ett par mål så spelar man spontan ”Streethandball” utomhus och låter barnen vara med på deras villkor. Den mjuka bollen är lätt att hålla i, lätt att fånga och gör ej ont om man får på sig = Vilket gör att alla kan vara med!
Under hösten har även våra spelare i A-laget varit med ute i skolorna och spelat med barnen samt berättat om hur det är att leva som handbollsspelare.

-” Ett jättebra tillfälle för klubben att komma ut och ge tillbaka till stan och kranskommunerna men framförallt ser vi att barn behöver hjälp med att få möjlighet att få prova på något nytt. Jag ser när jag är ute på skolorna vilken enorm glädje en boll och en enkel aktivitet kan göra. Genom Hand the Ball lyfter vi det till nya nivåer och fler får prova på handboll. Vår stora förhoppning är att vi, tillsammans med Sparbanken Skåne, kan göra skillnad så vi på sikt kan se effekter i både skolan och på stan”, avslutar arbetsledare för Hand the Ball, Peter Wadbro.