Sveriges häftigaste handbollsklubb

Coronainformation 2020-10-28

2020-10-28

Det är en snabb smittspridning i Skåne just nu. Folkhälsomyndigheterna och Regions Skåne har tagit till striktare instruktioner. Tyvärr innebär detta att Skånes HF måste pausa seriespel i tre veckor.
05 och yngre får dock lov att träna.
Inbokade utbildningar för Tränare, Domare, Funktionärer och Mentorer sätts på paus till den 17/11.
Begränsningen om max. 50 personer gäller tom 30/11 och kan förlängas.
Ny info och förtydliganden kommer att komma ut löpande.
Under en period på tre veckor from. 27/10 tom. 17/11 gäller följande ”Allmänna råd” i Skåne och vi förväntar att de följs:
• All Skånsk Tävlingsverksamhet pausas i tre veckor.
• Födda 04 och äldre pausar all verksamhet i tre veckor, träning såväl som match. Detta gäller ej Handbollsligan, SHE och Allsvenskorna. Skånes HF återkommer snarast möjligt kring hur vi löser pausade matcher.
• Vi återkommer gällande div 1 när det beslutas om hur det blir.
• Födda 05 och yngre kan träna men ej spela match. Dock gäller:
o Minimera fysisk kontakt (mer individuell teknik, mindre kampmoment)
o Undvik kollektivtrafik
o Bollibumpa utgår helt under dessa veckor ( pga att även vuxna deltar i denna träning)
o Fotograferingen flyttas fram
o Inga föräldrar på träningar
• Var noga med handhygienen.
• Byt om hemma.
• Dela ej vattenflaskor och handdukar.
• Håll möten Digitalt.
Här ligger all information samlad:
http://skanskhandboll.se/2020/10/28/coronainformation-fran-rf-region-skane/
Läs mer från Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/oktober/beslut-om-skarpta-allmanna-rad-i-skane-lan/
Läs mer från Svenska Handbollförbundet:
https://www.svenskhandboll.se/Nyheter/HandbolliSverige/angaendeskarptaallmannaradiregionskane/

Sportsliga konsekvenser
Seriespelet i Skåne pausar förutom Handbollsligan, SHE och Allsvenskorna.
Vi återkommer om hur vi löser pausade matcher.
Angående USM kommer SHF ut med info inom kort.
Frågor om Corona kan ställas till RF corona@rfsisu.se

Till nyhetsarkivet