Sveriges häftigaste handbollsklubb

Jesper Larsson slutar som klubbchef

2023-08-09

IFK Kristianstad och Jesper Larsson går skilda vägar

I samförstånd med Jesper har vi valt att avsluta hans anställning som klubbchef på grund av rådande ekonomiska situation som föreningen befinner sig i. IFK Kristianstad har liksom många andra haft ett tufft år i efterdyningarna från pandemin och den ökade inflationen med stigande kostnader, uteblivna intäkter som följd.

– Vi har inte möjlighet just nu att ha en heltidsanställd klubbchef och vi kommer behöva omorganisera oss för att klara av de tuffa utmaningarna som är och som väntar oss. Jesper har under hela sin tid lagt ner hela sin själ och engagemang i IFK och det är vi oerhört tacksamma för och som klubb rikta ett stort tack till honom säger Marcus Kjellman, ordförande IFK Kristianstad.

Jespers roll kommer från 1 september delas med Arenabolaget och arenabolagets VD Henrik Fröberg kommer att kliva in som chef för IFK Kristianstad och Arenabolaget tills vidare.

För ytterligare information kontakta IFK Kristianstads ordförande Marcus Kjellman.

Till nyhetsarkivet